Mała Księgowość Swarzędz

Decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej, musimy podjąć decyzję, na jakich zasadach będziemy prowadzić księgowość w naszej firmie. Zasadniczo wybór powinien zostać podyktowany wielkością firmy, jaką mamy w planach. Tak zwana mała księgowość swarzędz przeznaczona jest bowiem dla małych firm. Duże podmioty gospodarcze rozliczają się bowiem najczęściej za pomocą ksiąg rachunkowych. Na czym więc ta mała księgowość swarzędz polega? Jest to, jak można się domyślić, uproszczona forma prowadzenia dokumentacji firmy oparta o księgę przychodów i rozchodów, w której zapisywane są zdarzenia finansowe, jakie następują w firmie.

Ewidencjonuje się więc przychody firmowe oraz ponoszone koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aby móc korzystać z przywileju rozliczania się z pomocą małej księgowości należy być jednoosobową działalnością gospodarczą, której przychody w poprzednim roku nie przekroczyły kwoty 2 milionów euro, dodatkowo firma musi być opodatkowana na zasadach ogólnych lub korzystać z rozliczenia za pomocą podatku liniowego.